Cel2

Współpraca międzygminna i ponadregionalna

Współpraca międzygminna i ponadregionalna

Jako Paweł Wolicki, kandyduję ponownie na burmistrza miasta Dębica. W moim programie na lata 2006-2014 podkreślałem znaczenie współpracy międzygminnej i ponadregionalnej. Dzięki zaangażowaniu i skutecznym działaniom udało się zrealizować istotne cele w tym zakresie, wzmacniając pozycję Dębicy na mapie Polski oraz w kontekście międzynarodowym. Chcę przedstawić Państwu najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie:

  1. Wzmocnienie relacji międzynarodowych: Dzięki udziałowi przedstawiciela naszego miasta w otwarciu wystawy w stolicy Irlandii, Dublinie, nawiązaliśmy wartościowe kontakty, które przyczyniły się do promocji programu „Europa Miast” oraz poszukiwania miasta partnerskiego dla Dębicy.
  2. Termomodernizacja obiektów oświatowych: Współpraca z Gminą Dębica zaowocowała staraniami o pozyskanie znaczącego dofinansowania na projekt „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasto Dębica i Gminy Dębica”. Projekt wspierał zrównoważony rozwój oraz efektywność energetyczną naszych placówek.
  3. Promocja kultury i edukacji: Projekty takie jak „Mały Europejczyk to ja i Ty” sprawiły, że nawet najmłodsi mieszkańcy Dębicy mieli możliwość poznawania kultury i obyczajów naszych zachodnich sąsiadów, co budowało otwartość i wzajemne zrozumienie.
  4. Sportowa współpraca ponad granicami: Dzięki udziałowi naszych nauczycieli w międzynarodowym turnieju piłki siatkowej na Słowacji, pokazaliśmy, że sport to doskonały sposób na budowanie mostów między społecznościami różnych krajów.
  5. Wymiana doświadczeń z samorządami zza granicy: Wizyty przedstawicieli Bułgarii i Hiszpanii w Dębicy zaowocowały wymianą doświadczeń, która przyczyniła się do zbliżenia i rozwijania wspólnych inicjatyw w ramach programu „Europa Miast”.
  6. Wsparcie dla młodych talentów: Nasze miasto gościło młodzież z różnych państw w ramach programu „Młodzież w Europie Miast”, co stanowiło fantastyczną okazję do wymiany kulturalnej oraz nawiązania nowych przyjaźni.
  7. Umacnianie polskiej tożsamości za granicą: Wsparcie dla polskich dzieci z Białorusi, uczestniczących w koloniach w Dębicy, było ważnym elementem budowania tożsamości narodowej i dbałości o zachowanie kulturowego dziedzictwa.
  8. Wzajemna pomoc i solidarność: Nasza współpraca z miastem Muro na Majorce pokazała, jak istotna jest wspólna praca nad poprawą standardu życia mieszkańców naszych miast partnerskich.
  9. Pomoc humanitarna: Organizacja pobytu dzieci z Gruzji w Dębicy była wyrazem solidarności i otwartości mieszkańców Dębicy na pomoc tym, którzy jej potrzebują.
  10. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i edukacyjnej: Dzięki projektom finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, jak program „Młodzież w Europie Miast”, znacząco przyczyniliśmy się do rozwoju infrastruktury edukacyjnej i turystycznej naszego miasta.

Te oraz wiele innych inicjatyw pokazuje, jak wielką wartość ma współpraca międzygminna i ponadregionalna. To dzięki otwartości, współpracy i zaangażowaniu naszej społeczności Dębica stała się silniejsza, bardziej rozpoznawalna i przyjazna dla swoich mieszkańców oraz gości z kraju i zza granicy.

wróćpoprzedni cel
kolejny cel