Cel1

Przedsiębiorca partnerem w działaniu

Przedsiębiorca partnerem w działaniu

W trakcie moich kadencji jako burmistrza miasta Dębica w latach 2006-2014, z ogromnym zaangażowaniem podjąłem się realizacji wyznaczonych celów, które miały na celu rozkwit naszego miasta. Kluczowym projektem okazała się współpraca z przedsiębiorstwami, co pozwoliło na wspólny rozwój gospodarczy miasta oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców. Poniżej przedstawiam podsumowanie kilku najważniejszych osiągnięć z pierwszego z moich celów: „Przedsiębiorca partnerem w działaniu”.

  1. Pomoc w zakładaniu przedszkoli przez przedsiębiorców: Wspólnie z firmą Weldon Sp. z o.o. zrealizowaliśmy projekt zakładowego niepublicznego przedszkola językowego ‘Weldon KIDS’, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu, w krótkim czasie udało nam się stworzyć miejsca opieki dla 125 dzieci pracowników, z bezpłatnym dostępem do szerokiego zakresu zajęć edukacyjnych, w tym codziennej nauki języka angielskiego.
  2. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców w rozbudowie i modernizacji: Dzięki aktywnej współpracy z przedsiębiorstwami takimi jak firma oponiarska “Dębica” S.A., wprowadziliśmy liczne inwestycje, które przyczyniły się do zwiększenia konkurencyjności i nowoczesności prowadzonych przez nich działalności.
  3. Promocja przedsiębiorczości i inwestycji: Nasze miasto zostało uhonorowane tytułem „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” przez Krajową Izbę Gospodarczą, co potwierdziło wysoki standard współpracy z przedsiębiorcami i inwestorami.
  4. Organizacja szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców: Regularnie odbywały się szkolenia i warsztaty, takie jak zmiany w prawie pracy czy spotkania dotyczące dofinansowań dla przedsiębiorców, co umożliwiło lokalnym biznesom stawienie czoła wyzwaniom rynkowym oraz aktualizację wiedzy z zakresu najnowszych przepisów i możliwości finansowania.
  5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw: Zainicjowaliśmy projekt “FoSME” mający na celu wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze MŚP, w kontekście restrukturyzacji dużych zakładów przemysłowych, co pozwoliło lepiej dostosować lokalny rynek pracy do zmieniających się potrzeb.
  6. Zachęcanie do przyciągania nowych inwestycji:Dzięki proaktywnemu podejściu do inwestorów i udzielaniu wsparcia w przejrzystym procesie inwestycyjnym, zintensyfikowaliśmy działania na rzecz przyciągnięcia nowych inwestorów, co przekładało się na rozwój gospodarczy Dębicy.
  7. Budowanie pozytywnego wizerunku miasta:Aktywnie promowaliśmy lokalne przedsiębiorstwa i ich produkty, organizując targi i wydarzenia, które wzmacniały lokalną gospodarkę i budowały pozycję Dębicy jako atrakcyjnego miejsca dla działalności gospodarczej.
  8. Stworzenie korzystniejszych warunków dla biznesu:Uprościliśmy procedury administracyjne i wprowadziliśmy liczne udogodnienia dla przedsiębiorców, tak aby prowadzenie i rozwijanie działalności biznesowej w mieście było jeszcze łatwiejsze i bardziej opłacalne.
  9. Współpraca międzygminna i regionalna:Rozwijaliśmy współpracę z sąsiednimi gminami oraz jednostkami regionalnymi w celu realizacji wspólnych projektów gospodarczych i infrastrukturalnych, co przyniosło wzajemne korzyści i wzmocniło cały region.
  10. Wsparcie dla innowacyjności:Wspieraliśmy inicjatywy związane z innowacyjnością w lokalnych przedsiębiorstwach, co stanowiło klucz do budowania przewagi konkurencyjnej miasta na tle innych regionów.

Te i wiele innych działań z zakresu współpracy z przedsiębiorcami były kluczowe dla gospodarczego rozwoju miasta Dębica podczas mojej kadencji. Stały dialog, otwartość na zmiany i dążenie do wspólnych celów pozwoliły zbudować silne i stabilne fundamenty dla przyszłych pokoleń.

wróć
kolejny cel