Cel4

Urząd Miasta — otwarty na każdego

Urząd Miasta — otwarty na każdego

Dysponując szerokim doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu zarządzania miastem, podczas moich kadencji na stanowisku Burmistrza Miasta Dębica w latach 2006-2014, zrealizowałem liczne projekty mające na celu rozwój miasta, jego infrastrukturę oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców. Jednym z moich głównych celów było sprawienie, by Urząd Miasta stał się miejscem otwartym i przyjaznym dla każdego, co w znacznym stopniu udało się osiągnąć poprzez różnorodne działania.

Pierwszym ważnym krokiem w realizacji tego celu było organizowanie i wspieranie spotkań z mieszkańcami, jak Światowy Dzień Chorego w MOPS, który zyskał uznanie społeczności lokalnej, podkreślając naszą troskę o osoby starsze i potrzebujące. Reaktywacja Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej również wpisała się w tę inicjatywę, oferując seniorom miejsce pełne ciepła i wsparcia.

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO: 9001 w Urzędzie Miejskim było kolejnym strategicznym posunięciem. Dzięki temu zapewniliśmy wysoką jakość usług urzędowych oraz podnieśliśmy standardy pracy, co w konsekwencji zwiększyło zadowolenie mieszkańców z obsługi.

Realizując założenie otwartości Urzędu na potrzeby mieszkańców, zaangażowałem się w konsultacje budżetowe. Przykładem może być spotkanie z mieszkańcami Miejskiego Gimnazjum Nr 2, gdzie otwarcie dyskutowaliśmy o inwestycjach i potrzebach lokalnej społeczności, pokazując, że ich głos ma znaczenie w procesie decyzyjnym.

Nie mniej ważne było spotkanie z mieszkańcami osiedla Rzeszowska – Wschód, gdzie mogłem bezpośrednio adresować i rozwiązywać konkretne problemy zgłaszane przez społeczność.

Moje działania nie ograniczały się tylko do zdobywania zaufania i budowania poczucia wspólnoty, ale także miały na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do niezbędnych usług. Przykładem jest zaangażowanie w rozwój lokalnych placówek, takich jak wspomniany Dom Seniora czy wzmocnienie współpracy z kluczowymi instytucjami.

Podsumowując, moja praca na rzecz otwartości Urzędu Miasta na potrzeby każdego mieszkańca stała się motorem napędowym dla wielu pozytywnych zmian. Do najważniejszych zrealizowanych celów zaliczyć należy:

Jestem przekonany, że dzięki tym oraz wielu innym działaniom miasto Dębica stało się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i otwartym na potrzeby swoich mieszkańców.

wróćpoprzedni cel
kolejny cel