Cel5

Promocja ważnym elementem rozwoju

Promocja ważnym elementem rozwoju

W latach 2006-2014, pełniąc funkcję Burmistrza Miasta Dębica, miałem zaszczyt realizować program, który skoncentrowany był na dziesięciu kluczowych celach. Dzięki pracy całego zespołu, który miałem przyjemność kierować, oraz współpracy z mieszkańcami, udało nam się osiągnąć znaczący postęp w różnych obszarach życia naszego miasta. Wśród tych celów, “Promocja ważnym elementem rozwoju”, odegrał kluczową rolę w budowaniu wizerunku Dębicy jako miasta przyjaznego, dynamicznie się rozwijającego i otwartego na inwestycje. Pozwolę sobie podkreślić kilka najważniejszych elementów, które zrealizowaliśmy w ramach tego celu:

  1. Udało nam się zwiększyć rozpoznawalność Dębicy zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki udanej współpracy z mediami i aktywnemu udziałowi w targach oraz wydarzeniach gospodarczych, miasto zyskało nowe, pozytywne skojarzenia.
  2. Dębica ponownie zdobyła prestiżowy tytuł Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, co było potwierdzeniem naszego profesjonalizmu i atrakcyjności dla inwestorów.
  3. Zainicjowaliśmy i z sukcesem przeprowadziliśmy liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, które przybliżyły Dębicę szerokiej publiczności i zbudowały pozytywny wizerunek miasta jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i turystom.
  4. Zrealizowaliśmy kampanie promocyjne ukierunkowane na kluczowe atuty Dębicy, takie jak doskonała lokalizacja, bogata oferta edukacyjna i kulturalna, a także atrakcyjne warunki dla przedsiębiorców.
  5. Dbałość o estetykę przestrzeni miejskiej i rozwój infrastruktury turystycznej przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania Dębicą wśród turystów i inwestorów.
  6. Aktywnie korzystaliśmy z narzędzi cyfrowych do promocji miasta, co znacząco zwiększyło naszą widoczność w internecie i pozwoliło na skuteczną komunikację z młodszym pokoleniem.

Podsumowując, dzięki realizacji celu nr 5: Promocja ważnym elementem rozwoju, udało nam się zbudować silną i pozytywną markę miasta Dębica. Efekty tych działań są widoczne zarówno w zwiększonym zainteresowaniu miastem ze strony inwestorów i turystów, jak i w zadowoleniu mieszkańców z życia w naszym mieście.

wróćpoprzedni cel
kolejny cel