Cel7

Sport i rekreacja. Powszechność, dostępność, profesjonalizm

Sport i rekreacja. Powszechność, dostępność, profesjonalizm

W czasie mojej kadencji jako Burmistrza Miasta Dębica w latach 2006-2014, zaangażowanie w rozwój sportu i rekreacji stało się jednym z moich priorytetów. Realizując cel nr 7 – “Sport i rekreacja. Powszechność, dostępność, profesjonalizm” z programu wyborczego, postawiłem na kompleksowe podejście do sprawy aktywności fizycznej mieszkańców. Oddanie do dyspozycji miejscowej społeczności nowej infrastruktury sportowej oraz wsparcie lokalnych talentów sportowych i inicjatyw okazały się kluczem do sukcesu w tej dziedzinie. Poniżej przedstawiam najważniejsze osiągnięcia swojej kadencji w realizacji tego celu:

  1. Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) – doprowadziło to do znaczącego wzrostu dostępności obiektów sportowych, jak również zwiększyło ich atrakcyjność.
  2. Otwarcie nowej pływalni krytej – zaspokoiło rosnące zapotrzebowanie na dostępną przez cały rok przestrzeń do nauki i uprawiania pływania.
  3. Budowa i modernizacja placów zabaw i boisk sportowych – inwestycja w miejsca rekreacji dla najmłodszych i młodzieży na terenie całego miasta, łącznie z zapewnieniem bezpiecznych i przyjaznych warunków do aktywności na świeżym powietrzu.
  4. Wsparcie dla lokalnych klubów i talentów sportowych – poprzez finansowanie treningów, dofinansowanie wyjazdów na zawody oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.
  5. Organizacja turniejów i zawodów sportowych – wspieranie i organizacja lokalnych oraz ogólnopolskich imprez sportowych, które promowały miasto i jego mieszkańców.
  6. Rozwój programów sportowych dla szkół i przedszkoli – promocja sportu i aktywnego trybu życia wśród najmłodszych dzięki wprowadzeniu dodatkowych zajęć wychowania fizycznego i warsztatów.
  7. Promocja zdrowego trybu życia – organizacja eventów sportowo-rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla mieszkańców miasta, zachęcających do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Wszystkie te działania miały na celu nie tylko zwiększenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Dębicy, ale także promocję zdrowego trybu życia i budowanie wspólnoty lokalnej poprzez sport. Dzięki tym inicjatywom, miasto Dębica mogło pochwalić się wzrostem zainteresowania sportem i rekreacją, a także znaczącymi osiągnięciami sportowców na arenie krajowej i międzynarodowej.

wróćpoprzedni cel
kolejny cel