Cel6

Bezpieczeństwo mieszkańców — zadanie dla miasta

Bezpieczeństwo mieszkańców — zadanie dla miasta

Podczas mojego urzędowania jako burmistrza miasta Dębica w latach 2006-2014, dużą wagę przykładałem do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Realizacja celu nr 6 – “Bezpieczeństwo mieszkańców – zadanie dla miasta” była dla mnie priorytetowa, a efekty wspólnych działań przynoszą widoczne korzyści do dnia dzisiejszego. Chciałbym przedstawić najważniejsze inicjatywy, które wprowadziliśmy w życie, aby zwiększyć bezpieczeństwo w naszej społeczności.

  1. Edukacja najmłodszych – rozpoczęliśmy od najmłodszych, organizując różnorodne programy edukacyjne, takie jak “Bezpieczny Przedszkolak”. Poprzez zabawę i kreatywne działania, dzieci miały możliwość nauczyć się zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych.
  2. Festyny bezpieczeństwa – aktywnie zaangażowaliśmy się w organizację familijnych festynów, podczas których mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jak dbać o swoje bezpieczeństwo. Była to też okazja do integracji społeczności lokalnej.
  3. “Mini Informator” – wydaliśmy i rozpowszechniliśmy wśród mieszkańców “Mini Informator”, zawierający kluczowe informacje na temat tego, gdzie zgłaszać zdarzenia kryminalne, a także jakie instytucje mogą pomóc w trudnych sytuacjach.
  4. Budowa systemu monitoringu wizyjnego – jednym z najważniejszych naszych osiągnięć jest uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w kluczowych punktach miasta. Obejmuje to obecnie 25 kamer, z planami na dalsze rozszerzenie, co znacznie poprawiło reakcję na zdarzenia oraz zapobieganie przestępczości.
  5. Uruchomienie programu “Bezpieczna Dębica” – w ramach tego programu stworzyliśmy Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, skupiający przedstawicieli policji, prokuratury, straży miejskiej i innych instytucji, co pozwoliło na skuteczniejsze planowanie i realizację działań prewencyjnych.
  6. Dotacja na bezpieczeństwo – udało nam się pozyskać dotację na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, co zdecydowanie wspomogło nasze wysiłki.
  7. Zwiększenie liczby patroli – efektywnie zwiększyliśmy widoczność patroli zarówno pieszych jak i rowerowych, szczególnie w miejscach, gdzie mieszkańcy zgłaszali problemy.
  8. Monitoring wizyjny w szkołach – rozpoczęliśmy program montowania kamer w szkołach i placówkach oświatowych, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i personelowi.
  9. Współpraca z klubami sportowymi – nawiązaliśmy współpracę z miejscowymi klubami piłkarskimi, aby monitorować i zapewniać bezpieczeństwo podczas meczów i wydarzeń sportowych.
  10. Zwiększony dostęp do informacji – prace nad poprawą monitoringu miasta oraz rozmowy z różnymi podmiotami na temat poprawy bezpieczeństwa wniosły znaczące korzyści dla mieszkańców.

Każde z tych działań miało na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni życia dla mieszkańców Dębicy, a wskaźniki bezpieczeństwa, które obserwujemy obecnie, są świadectwem skuteczności tych działań. Jako kandydat na kolejną kadencję, zobowiązuję się kontynuować i rozwijać te inicjatywy, aby Dębica pozostała miastem, w którym bezpieczeństwo stanowi priorytet.

wróćpoprzedni cel
kolejny cel