Cel8

Oświata i kultura podstawą godnej przyszłości

Oświata i kultura podstawą godnej przyszłości

Jako burmistrz miasta Dębica, Paweł Wolicki, mam przyjemność podsumować zrealizowane cele z programu na lata 2006-2014, które pozwoliły na dalszy rozwój i poprawę jakości życia naszych mieszkańców.

  1. Poprawa infrastruktury drogowej – zrealizowaliśmy liczne projekty związane z remontem i budową nowych dróg oraz chodników, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
  2. Rozwój oświaty – zmodernizowaliśmy istniejące placówki oświatowe oraz zbudowaliśmy nowe przedszkola i szkoły, dbając o dostęp do wysokiej jakości edukacji dla naszych najmłodszych.
  3. Poprawa dostępności do opieki zdrowotnej – zainwestowaliśmy w rozbudowę lokalnego szpitala oraz otworzyliśmy dodatkowe punkty medyczne, co zapewniło mieszkańcom lepszy dostęp do usług zdrowotnych.
  4. Rozwój turystyki i rekreacji – uruchomiliśmy nowe obiekty sportowe, parki i miejsca rekreacyjne, promując aktywny wypoczynek oraz atrakcyjność miasta dla turystów.
  5. Wsparcie dla biznesu i inwestycji – stworzyliśmy korzystne warunki dla przedsiębiorców przez inwestycje w strefy ekonomiczne i ulgi podatkowe, przyciągając nowe inwestycje do naszego miasta.
  6. Ochrona środowiska – zrealizowaliśmy projekty związane z ochroną środowiska, w tym modernizację oczyszczalni ścieków i programy edukacyjne dotyczące ekologii.
  7. Modernizacja transportu publicznego – wprowadziliśmy nowoczesne i ekologiczne środki transportu publicznego, ułatwiając mieszkańcom codzienne dojazdy.
  8. Oświata i kultura podstawą godnej przyszłości:

Te i inne działania pozwoliły nie tylko na zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców, ale również na stworzenie solidnych fundamentów dla dalszego rozwoju naszego miasta. Z pełnym zaangażowaniem kontynuujemy prace nad realizacją kolejnych celów, mając na uwadze dobro i zadowolenie wszystkich mieszkańców Dębicy.

wróćpoprzedni cel
kolejny cel