Cel9

Organizacje pozarządowe — pomocą w działaniu miasta

Organizacje pozarządowe — pomocą w działaniu miasta

Jako Paweł Wolicki, były burmistrz miasta Dębica, jestem niezwykle dumny z tego, jak w latach mojej kadencji udało się zrealizować założenia programu, który miał na celu wspieranie i rozwijanie działalności organizacji pozarządowych w naszym mieście. Cel numer dziewięć z mojego programu miał kluczowe znaczenie dla zwiększenia aktywności społecznej i obywatelskiej w Dębicy.

  1. Pierwszym ważnym osiągnięciem było wsparcie i rozwój Inkubatora Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego, który okazał się ogromnym sukcesem. Dzięki niemu udało się umocnić pozycję funkcjonujących w mieście stowarzyszeń oraz zorganizować skuteczną pomoc prawną, doradczą i informatyczną dla początkujących i już działających organizacji.
  2. Zrealizowaliśmy również projekt finansowany z pieniędzy od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, co pozwoliło na zorganizowanie 96 godzin szkoleń specjalistycznych dla przedstawicieli stowarzyszeń.
  3. Wprowadzenie bezpłatnego dostępu do internetu oraz możliwości korzystania z urządzeń biurowych dla organizacji pozarządowych miało znaczący wpływ na ich dalszy rozwój i realizację projektów.
  4. Szczególnie ważne było dla mnie powstanie trzech nowych organizacji, które dzięki wsparciu inkubatora mogły rozpocząć swoją działalność. To świadczy o skuteczności podjętych działań.
  5. Wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem było moim priorytetem. Samorząd miał być wsparciem dla stowarzyszeń, ale też czerpać korzyści z ich działalności na rzecz miasta i jego mieszkańców.
  6. Dzięki inicjatywom takim jak inkubator, miasto Dębica stało się miejscem, gdzie prężnie działają stowarzyszenia pomagające różnym grupom społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym oraz młodzieży.
  7. Wspieranie wolontariatu, zwłaszcza wśród młodzieży, było kolejnym ważnym krokiem. Wyrażam satysfakcję, że udało się zaangażować nową grupę wolontariuszy, którzy dzięki naszym działaniom mogli rozpocząć swoją przygodę z pomocą społeczną.
  8. Wzrost świadomości społecznej odnośnie roli organizacji pozarządowych w miasteczku. Dzięki promocji ich działalności oraz sukcesom samych organizacji, mieszkańcy Dębicy zaczęli lepiej rozumieć, jak ważne jest angażowanie się w działania na rzecz własnej społeczności.
  9. Realizowane projekty i pomoc udzielana stowarzyszeniom pomogły wpłynąć na większą integrację społeczną w Dębicy oraz pozytywnie wpłynęły na obraz miasta, jako miejsca przyjaznego i otwartego na potrzeby swoich mieszkańców.

Moja kadencja to czas intensywnej i owocnej pracy na rzecz wspierania organizacji pozarządowych. Jestem przekonany, że dzięki temu Dębica stała się miejscem, gdzie każdy znajdzie pomoc i wsparcie, a organizacje pozarządowe stały się istotną siłą napędową rozwoju społecznego i kulturalnego naszego miasta.

wróćpoprzedni cel
kolejny cel