Cel10

Zdrowie — lepiej zapobiegać niż leczyć

Zdrowie — lepiej zapobiegać niż leczyć

Podczas mojej kadencji jako burmistrza Dębicy w latach 2006-2014, z dumą mogę podkreślić, że realizacja naszego programu przyniosła miastu duże zmiany na lepsze, szczególnie w obszarze zdrowia publicznego oraz promocji zdrowego stylu życia.

  1. Z wielkim zaangażowaniem wspieraliśmy kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Akcja ta, kierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, miała na celu promowanie zdrowego trybu życia oraz zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizacja tej inicjatywy mogła się odbyć dzięki współpracy z placówkami oświatowymi i lokalnymi instytucjami.
  2. Aktywnie angażowaliśmy się w akcje dotyczące honorowego dawstwa krwi, co miało ogromne znaczenie dla ratowania życia ludzkiego. Organizowaliśmy m.in. Dzień Dawcy „Wspólnie Przeciw Białaczce”, co spotkało się z dużym odzewem społecznym.
  3. W sektorze zdrowia wsparliśmy także organizację akcji „Oddaj krew – uratuj życie”, która miała na celu zwiększenie ilości dawców krwi, co jest kluczowe szczególnie w okresach letnich.
  4. Z powodzeniem przeprowadziliśmy badania słuchu w szkołach podstawowych, które miały na celu wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci, co jest niezmiernie ważne dla ich dalszego rozwoju i komfortu życia.
  5. Organizowaliśmy również liczne bezpłatne akcje profilaktyczne, takie jak testowanie zdolności słyszenia w ramach kampanii „Hear the World”.
  6. Odgrywaliśmy kluczową rolę w uruchomieniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, co umożliwiło osobom niepełnosprawnym i chorym dostęp do niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.
  7. Wsparliśmy akcję „Stop 18 – nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych niepełnoletnim”, kładąc nacisk na edukację i zapobieganie nałogom wśród młodzieży.
  8. Zorganizowaliśmy szereg imprez sportowo-rekreacyjnych promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, w tym Ogólnopolską Akcję „Polska Biega”.
  9. Poprzez inicjatywy takie jak „ABC pływania” promowaliśmy bezpieczeństwo w wodzie oraz zachęcaliśmy do nauki pływania, co jest ważne zarówno dla zdrowia, jak i bezpieczeństwa.
  10. Z zadowoleniem wspieraliśmy akcje edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży, które miały na celu podnoszenie wiedzy profilaktyczno-edukacyjnej, a także promowanie prozdrowotnego stylu życia.

Wszystkie te działania miały na celu nie tylko promowanie zdrowego stylu życia, ale również budowanie silnej wspólnoty miejskiej, w której zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetami. Jako kandydat na burmistrza Dębicy, zobowiązuję się kontynuować te i wiele innych inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta.

wróćpoprzedni cel